Momenteel bedraagt de contributie 60 euro.

Na afloop van het zomerseizoen wordt in een algemene ledenvergadering de begroting voorgelegd met daarin opgenomen een voorstel voor de hoogte van de contributie. De contributie moet in principe betaald worden binnen een maand na deze algemene ledenvergadering.

Rekeningnummer: NL09RBRB0943954207 t.n.v. PREMIER DE PETANQUE DE BOXTEL - T BUUTJE