we hebben dit jaar een jubilaris. André Teulings is 25 jaar lid van het Buutje.

andre25

Op de jaarlijkse ledenvergadering jongst leden 19 oktober 2012 kreeg André uit handen
van de voorzitter de baret en zilveren speld uitgereikt.